Årsmöte 2021-03-16, klockan 18:30.

 
Plats: Digitalt på Microsoft Teams (en länk till mötet skickas till alla som anmält sig)
Tid: 18:30
Program: Årsmötesförhandlingar enligt klubbens stadgar.
 
Anmälan: Görs genom att skicka mail till sbakno@hotmail.com senast den 12 mars.
 
Handlingar till årsmötet kommer att finnas på hemsidan www.sbakno.se under fliken Årsmöte 2021. 
 

 

Inför årsmötet 2021 önskar valberedningen få in nomineringar till styrelsenrepresentater.

Valberedning:

Smk Anso Petersson: allankanel@outlook.com

Susanne Karlsson: suskarlsson@hotmail.com

Jack Junel: jack.junel@jjadvisor.se

 

Många utställningar under våren kommer att bli inställda. Exteriörbedömning riktar sig till uppfödare och hanhundsägare som är i behov av ett exteriört kvalitetspris för att hunden ska gå i avel i den närmaste framtiden. Det är viktigt att de hundar som har störst behov prioriteras. Finns det behov av att meritera hundar för avel kan vi anordna exteriörbedömningar. Meddela intresse till Carina Veen Huis på mail carina@veenhuis.se

 

 

Pain Riche Smilla, ägare Lena Månsson,

NÖs representant 

placerade sig på en 4:e plats på drev SM 2020.

 
 

 

 

Resultat Nord-Östras utställning i Kungsör

 19/9 2020  Domare: Mats Jonsson

  

 Bfdb BIR Mylord´s Delikata Driva Daimstrut BIM Mylord´s Orädde Olle Opel
 
 
 
BAN BIR Kaislan Tilan La Ruisseau BIM Kullalyckans Jessy

 

BH BIR Swede Sun´s Beata BIM Swede Suns Oden 

 

 

Pbgv BIR Around Zmile for Awhile BIM Pain-Riche´s Smilla

 

Gbgv BIR Grand Awards Villy Skov