Svenska Bassetklubben

Nordöstra lokalavdelningen

 

Bir o Bim PBGV Vilauddens Freja o Black Majesty Gin *N* Tonic

Resultat från Alfta Forspark 2017-06-04.

Domare Moa Persson

Totalt var det 39 bassar, varav 2 valpar.

BAN, Basset Artesien Normand 3 st.

Inget CK delades ut

 

BFdB, Basset Fauve de Bretagne 12 st, 1 valp

Bir, 1 btkl, cert         Smedkullens Fauve Jänta          äg. Joel Dahlberg

Bim, 1 bhkl, cert       Högmossens Carpe Diem           äg. Michael Karlsson

 

Basset Hound, 7 st.

Bir, 1 bhkl                Geyron’s Give Me Five               äg. R-M Eriksson

      2 bhkl, cert         Longlows Qualified-To-you-For Life äg. S Lindqvist

Bim 1 btkl, 1 vetkl     Affections Back To Reality          äg. C Vesterlund

       2 btkl, cert        Longlows Quite-Worth-Waiting-For  äg. C Vesterlund

       3 btkl                Swede Sun’s Gilda                    äg. Anso Pettersson

 

Grand Basset Griffon Vendeen 1 st

Inget CK delades ut

 

Petit Basset Griffon Vendeen 16 st, 2 valpar

Bir, 1 btkl, cert         Vilauddens Freja                       äg. Håkan Hjort

      2 btkl,                Dalsängs Idun In My Dream      äg. C Järveback

      3 btkl,                Lövhögens Hilda                       äg. Desirée Högman

      4 btkl                 Fodnote Yours Only                  äg. Carina VeenHuis

Bim,1 bhkl                               Black Majesty Gin ‘N’ Tonic        äg. Bo Ehlin

       2 bhkl               Lövhögens Hubbe                     äg. Högman H Busk

 

 

Ingen valp fick HP

 

Resultat SBaK N-Ö:s utställningi Östersund 21 maj 2017.

Domare Jens Myrman

BFdB  11 st

Bir 1 btkl  Smedkullens Fauve Glittra         äg Anna Karin Karlsson

2 btkl       Nimrods Valborg                       äg Bernt Söderman

3 btkl       Smedkullens Fauve Lydia          äg Anna Karin Karlsson

 

BH 5 st

Bir 1 bhkl  Swede Sun’s Balder                  äg Marie Kvenild

 

Bim 1 btkl Swede Sun’s Beata                   äg Anita Gjerswold

2 btkl cert Longlow’s Quote-Worth-Waiting For äg Carina Vesterlund

3 btkl       Affections Back To Reality bästa veteran äg Carina Vesterlund

 

 

PBGV 11 st

 

Bästa valp HP           Lövhögens Ove         äg Lars Walan

 

Bir 1 btkl                  Lövhögens Hilda        äg Desirée Högman

2 btkl bästa veteran  Lövhögens Cleo         äg Högman, Lööv

3 btkl                       Lövhögens Molly       äg Högman, Lööv

4 btkl                       Lövhögens Manda     äg A K Karlsson

 

Bim 1 bhkl                               Lövhögens Hubbe     äg Högman, Busk

2 bhkl                      Might Moses Not Much Of A Rebel äg D. Högman

 

 

 Utställning Roma Gotland 2017-05-13

Domare Lars WidéniHammarberg, Visby.

BAN BIR J SE UCH SE V-15 Banubas Dexel, ägare Susanne och
Håkan Karlsson, Huddinge
BIM J SE UCH SE V-16 Banubas Eloise, ägare Susanne och
Håkan Karlsson, Huddinge

BIS Junior BAN Kaislan Tilan la Ruisseau, äg Charlotte Hammarberg, Visby

BFdB BIR Fallbacksskogs Mimer, ägare Leif Pettersson, Visby
BIM Fallbacksskogs Frigga, ägare Ulla Ekelöf , Visby

BH BIR BIS2 NORD UCH SEVCH Swede Sun´s Balder, ägare Marie Kvenild, Ås
BIM Inkelink´s Queen of Sheba , ägare Laila Dahlman, Tyringe

PBGV BIR Inkelink´s Maximilia, ägare Laila Dahlman, Tyringe
BIM SEJCH Kärråsens Hudson, ägare Ronny Gustavsson,
Klintehamn.BIS junior blev en basset artesien normand Kaislan Tilan la Ruisseau, ägare Charlotte Hammarberg, Visby.

BAN BIR J SE UCH SE V-15 Banubas Dexel, ägare Susanne och
Håkan Karlsson, Huddinge
BIM J SE UCH SE V-16 Banubas Eloise, ägare Susanne och
Håkan Karlsson, Huddinge

BFdB BIR Fallbacksskogs Mimer, ägare Leif Pettersson, Visby
BIM Fallbacksskogs Frigga, ägare Ulla Ekelöf , Visby

BH BIR BIS2 NORD UCH SEVCH Swede Sun´s Balder, ägare Marie Kvenild, Ås
BIM Inkelink´s Queen of Sheba , ägare Laila Dahlman, Tyringe

PBGV BIR Inkelink´s Maximilia, ägare Laila Dahlman, Tyringe
BIM SEJCH Kärråsens Hudson, ägare Ronny Gustavsson,
Klintehamn.'

aede Sun´s Balder, ägare Marie Kvenild, Ås

         BIM  Inkelink´s Queen of Sheba , ägare Laila Dahlman, Tyringe

 

PBGV  BIR Inkelink´s Maximilia, ägare Laila Dahlman, Tyringe

             BIM  SEJCH Kärråsens Hudson, ägare Ronny Gustavsson,

             Klintehamn.

 

. BIS junior blev en basset artesien normand Kaislan Tilan la Ruisseau, ägare Charlotte Hammarberg, Visby.

 

BAN  BIR J SE UCH SE V-15 Banubas Dexel, ägare Susanne och

            Håkan Karlsson, Huddinge

           BIM  J SE UCH SE V-16 Banubas Eloise, ägare Susanne och

           Håkan Karlsson, Huddinge

 

BFdB  BIR Fallbacksskogs Mimer, ägare Leif Pettersson, Visby

            BIM Fallbacksskogs Frigga, ägare Ulla Ekelöf , Visby

 

BH   BIR BIS2 NORD UCH SEVCH Swede Sun´s Balder, ägare Marie Kvenild, Ås

         BIM  Inkelink´s Queen of Sheba , ägare Laila Dahlman, Tyringe

 

PBGV  BIR Inkelink´s Maximilia, ägare Laila Dahlman, Tyringe

             BIM  SEJCH Kärråsens Hudson, ägare Ronny Gustavsson,

          Klintehamn.


.

 

. BIS junior blev en basset artesien normand Kaislan Tilan la Ruisseau, ägare Charlotte Hammarberg, Visby.

 

BAN  BIR J SE UCH SE V-15 Banubas Dexel, ägare Susanne och

            Håkan Karlsson, Huddinge

           BIM  J SE UCH SE V-16 Banubas Eloise, ägare Susanne och

           Håkan Karlsson, Huddinge

 

BFdB  BIR Fallbacksskogs Mimer, ägare Leif Pettersson, Visby

            BIM Fallbacksskogs Frigga, ägare Ulla Ekelöf , Visby

 

BH   BIR BIS2 NORD UCH SEVCH Swede Sun´s Balder, ägare Marie Kvenild, Ås

         BIM  Inkelink´s Queen of Sheba , ägare Laila Dahlman, Tyringe

 

PBGV  BIR Inkelink´s Maximilia, ägare Laila Dahlman, Tyringe

             BIM  SEJCH Kärråsens Hudson, ägare Ronny Gustavsson,

             Klintehamn.