Svenska Bassetklubben

Nordöstra lokalavdelningen

 

Kallelse

SBak Nord-Östra inbjuder alla 

medlemmar till årsmöte

Lördagen 24 mars 2018, kl. 13.00

Scandic Hotell, Upplands Väsby.

 

Från kl 12.00 bjuder vi de som vill på lunch.

Kl. 13.00 inleds årsmötet med sedvanliga

årsmötesförhandlingar.

Motioner till årsmötet skall vara klubbens 

sekreterare tillhanda senast 16/2 2018.

Har din basset bliivt champion under året

men inte fått rosett, så anmäl detta till 

Anso Pettersson. Vi är också tacksamma

om ni meddelar om ni vill ha lunch.

Anso Pettersson mail allan.kanel@comhem.se

Mobil 070 6054602

 

 

 

Vår huvudsponsor

SBaK Nord-Östra´s Plusgiro

646 43 27-3

Drevprovsresultaten 2017-2018,

perioderna 1 +2, finns nu under

fliken verksamhet/drevprov. 

 

 

Ny SE JCH i Nord-Östra är

Regina Ericssons PBGV

Vilauddens Tribune Tower.

Grattis!

 

På bilden Tibbe med sin förare Johan Ericsson.