Svenska Bassetklubben

Nordöstra lokalavdelningen

 

DREVPROV
Kommissarier för samtliga lokalavdelningar

SBaK:s drevprovsperioder 2016 / 2017:

(1/9) 1/10 – 31/10
1/11 – 15/12
16/12– 31/1 (28/2)


(1/2-28/2)
(Endast RR hundar)
Vid drevprov före 1/10
respektive efter 31/1 krävs
RR-intyg.


NORDÖSTRA

Plusgiro 646 43 27-3, Anmälningsavgift 150 kr.
300 kr ers domaren (betalas direkt till domaren)
+ ev reseersättning.

OBS!
Anmälningsavgiften skall vara erlagd innan
provets genomförande!

OBS: För att få starta på drevprov krävs medlemskap
i Svenska Bassetklubben!

Kommissarier:

Gästrikland och norr ut
Magnus Johansson 
Höglandsnäsväg 180
944 91 Hortlax 
Tel: 070 - 556 32 57

Uppland o Västmanland & Södermanland
Håkan Karlsson
Stålmansväg 16
141 41 Huddinge
Tel: 08-779 82 98

Gemensam mail:
Sbakno.drevprov@hotmail.com


VÄSTRA

DREVPROVS PERIODER 
Period 1 Är uttagning till Basset SM.
Obs. Förlängd uttagnings period till den 6/11

Period 1:

(1/9) 1/10-31/10

Period 2:

1/11-15/12

Period 3:

16/12-31/1 (28/2) 

Anmälningsavgift
150 kr sätts in på PG 643 41 40 - 7
i samband med anmälan.

Domarersättning
300 kr + ev. reseersättning
Betalas direkt till domaren före start.

Blanketter/Anmälan:

Staffan corneliusson
Tjärnövägen 14
452 96 Strömstad
Tel: 0526-252 11
0525-251 11
070-310 66 95
staffan.corneliusson@telia.com

Lars Friberg
070-224 24 97
info@rakexport.se


MELLAN

postgiro 55 33 16-1,Anmälningsavgift 150 kr,
300 kr direkt till domaren + ev reseersättning

Kommissarie:

Närke, Södra och V:a Värmland

Karl Pettersson
Pressgatan 7
680 71 Björneborg
Tel: 0550-276 04  070-326 82 98
Mail: drevprov@sbakmellan.se


Östra, Norra Värmland, Dalarna

Ann-Sofie Säljgård
Emausvägen 32
780 51 Dala Järna
Tel: 0281-204 31 eller 070-3752143
ann-sofie.petitbas@telia.com


ÖSTRA

Anmälningsavgift Kronor 150:-
Anmälan sker skriftligen till kommissarien. Anmälningsblanketter finns på avdelningens hemsida
eller hos kommissarierna

Domarersättning 300:- + ev reseersättning

Postgiro 644 03 21 - 5

Drevprovskommissarie Östergötland:

Fredrik Jarl
Skärblacka 
Tel: 0122-303 39 eller 070-333 65 94
drevprov-ostergotland@sbakost.se

 Drevprovskommissarie i Småland:

Bo Ehlin
Bringfors
576 91 SÄVSJÖ
Tel: 0382-530 14 eller 070-871 05 81
bo@ehlin.eu

Drevprovskommissarie i Kalmar Län:

Bertil Grandalen
Tel: 070-331 47 46
drevprov-kalmar@sbakost.se


SYD

Bankgiro 5256-2998 , Ers klubben 150:-, domaren 300:- direkt + ev reseersättning

Kommissarie

Torben Karlsson
Silkesv. 3 
371 61 Lyckeby
Tel: 0455-29786  
Mobil: 070-592 97 86

Email
drevprovbassetsyd@hotmail.com

Biträdande kommissarie

Robert Pettersson
Stationsvägen 2
370 30 Rödeby
Tel: 0455 - 480 52
Mobil. 070 - 897 51 14

Anmälningsblankett

i excell

 

 Anmälan via mail 

 Du kan även enkelt maila din anmälan till utställning, obs ej till drevprov!

 Om du anmäler via mail, vill vi veta ditt medlemsnummer, hundens reg.nr

 och i vilken klass hunden skall ställas. Då slipper du trassla med anmälningsblanketter osv.

Observera att när din anmälan kommit fram får du en kvittens.

Mailadressen är allan.kanel@comhem.se

 


 

 

>>DREVPROVSREGLER

Gällande under perioden
2017-07-01  -  2022-06-30
Drevprovsregler - Handledning


Du måste vara medlem i
Svenska Bassetklubben
för att starta på drevprov
Det räcker inte med rasklubbsmedlemskap!


>>Statuter för årets Drevprovshund
 


För information om hur man kvalar in till SM i drev
Gå in på den SBaK avdelning du tillhör, där får du information om hur kvalificeringstävlingen går till för just dig och din hund.
SBaK-Nordöstra
SBaK-Mellan
SBaK-Östra
SBaK-Västra
SBaK-Syd