Svenska Bassetklubben NordÖst

Inom klubben arrangeras tre olika typer av prov. Läs mer om respektive typ nedan:

Drevprov

Utställning

Viltspårprov