Välkommen till Svenska Bassetklubben
Lokalavdelning NordÖstra

 

SBaK Nord-Östras styrelse 2023

 

Funktion

Namn Mail Mobil
Ordförande & Sekr      AU Mats Andersson mats(at)matsan.se

0763-48 42 46

Vice Ordf & Kassör      AU Carina Veen Huis carina(at)veenhuis.se

0704-61 38 73

Ledamot                      AU Desirée Högman desiree.hogman73(at)gmail.com 

0707-56 60 36

Ledamot  Sofia Björklund sofia.bjoerklund(at)hotmail.com

0739-43 40 42

Ledamot    Caroline Karlsson carolinekarlsson02(at)icloud.com

0725-02 22 14

Ledamot  Jimmy Öhnstedt bruksateljen(at)hotmail.com

0706-87 74 52

Ledamot    Materialförv. Mats Nyberg mats.nyberg(at)hotmail.com

0704-64 52 14

       
Suppleant Jarko Ikola jikaas62(at)gmail.com

0703-76 21 85

Suppleant Jesper Edlund jesperedlund90(at)gmail.com

 

 

Mail till styrelsen skickas på sbakno@hotmail.com

 

Handlingar från årsmöte 2023

Handlingar från årsmöte 2022

Handlingar från årsmöte 2021

Handlingar från årsmöte 2020