Svenska Bassetklubben

Nordöstra lokalavdelningen

 

SBaK Nord-Östras styrelse 2017

 

Ordförande: Anso Petterson 

Norra Vägen 47, 136 45 Handen

08-777 15 94, 070-605 46 02                    

allan.kanel@comhem.se

 

Vice ordfStefan Lundh

Envägen 5, 178 53 Ekerö

070-858 55 50      

shl.lundh@telia.com

 

Sekreterare: Staffan Leijon

Myrbackavändan 125

804 27 Gävle.

070-3760453, 026-194999

y.staffan.leijon@gmail.com

 

KassörBengt Olsson 

Ås 114, 865 91 Alnö

060 - 58 93 02, 070-158 76 41

bengto17@gmail.com

 

Ledamot: Desirée Högman

Sätra 279, 814 95 Älvkarleby

026-87012 070-7566036

lovhogenskennel@hotmail.com

 

Ledamot: Susanne Gustavsson

Magniberg, Runtuna, Nyköping

070-6557657

susanne_magniberg@hotmail.com

  

Ledamot:  Charlotte Hammarberg

Follingbo Klinte 439, 621 91 Visby

070-3561808, 0498-215500

charlotte.hammarberg@telia.com

 

Ledamot: Madeleine Bengtsson

Burge Biskops 523, 624 64 Fårsösund.

0498-221675, 070-4937842

maddizon_90@hotmail.com

 

Ledamot: Regina Ericson

Ekesjö, 611 93 Nyköping

070-4444917

regina.ericson111@gmail.com

 

 

Suppleant:Jan Westby 

Riddersdalsvägen 6, 814 70 Älvkarleby  

070-2618256    
janwestby@telia.com

 

     

Suppleant: Anita Gjerswold

Arnäsvägen 67, 891 55 Arnäsvall

Mobil:073-0270169

Mail: anita.gerswold@ornskoldsvik.se

 

 

Revisorer

Ord revisor  Jack Junel              

Ord revisor  Bo Olofsson